1354/1991

Given i Helsingfors den 15 november 1991

Förordning om ändring av 6 c § folkhälsoförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 6 c § folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 28 september 1990 (896/90), som följer:

6 c §

Utan hinder av 6 § 1 mom. kan de enligt 10 § lagen om försök med frikommuner (718/88) valda frikommunerna Helsingfors, Kervo, Nastola, Nurmijärvi, Villmanstrand och Åbo under försöket med frikommuner anskaffa i 14 § 1 mom. folkhälsolagen nämnd service på det sätt som stadgas i 3 § 1 mom. 3 punkten lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1991.

Helsingfors den 15 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.