1345/1991

Given i Helsingfors den 15 november 1991

Förordning om vissa tjänsteregleringar vid gränsbevakningsväsendet

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 10 januari 1975 (5/75) om gränsbevakningsväsendet, sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 december 1987 (984/87), och 6 § 1 och 4 mom. statstjänstemannalagen den 24 oktober 1986 (755/86), sådant dess 6 § 4 mom. lyder i lag av den 3 augusti 1990 (673/90):

1 §
Indrages Inrättas
från och med den 1 december 1991 från och med den 1 december 1991
Antal Tjänstens namn Löneklass Antal Tjänstens namn Löneklass
Civila tjänster:
2 husmor A 7 1 adb-planerare A 20
26 husmor A 8 20 husmor A 9
1 servicemontör A 12 2 servicemontör A 15
11 anstaltstädare A 7 9 servicemontör A 13
2 avdelningssekreterare A 16 1 fastighetsförman A 17
3 städare A 7 13 anstaltstädare A 8
5 byråsekreterare A 12 2 avdelningssekreterare A 17
3 byråfunktionär A 8 1 byråsekreterare A 15
9 äldre servicekarl A 13 6 byråsekreterare A 14
1 lagerförvaltare A 9 1 tolk A 23
3 signalist A 9 3 signalinstruktör A 13
Militära tjänster:
12 gränsbevakare A 8 2 överstelöjtnant eller kommendör A 25
5 befattningsofficer 3 kl A 14 2 sjöbevakare A 8
3 befattningsofficer 5 kl A 12 1 befattningsofficer i specialklass A 18
2 militärtekniker A 17 2 befattningsofficer 1 kl A 17
2 överlöjtnant A 16 2 befattningsofficer 2 kl A 16
1 militärövertekniker A 19
1 militärövertekniker A 18
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1991.

Helsingfors den 15 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.