1308/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 oktober 1991

Statsrådets beslut om temporär ändring av 1 § i statsrådets beslut om anordnande av avgiftsfri skolskjuts och om betalning av kostnader för skolresor för yrkesläroanstalternas elever

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet

ändrat temporärt 1 § 1 mom. i statsrådets beslut av den 4 december 1985 om anordnande av avgiftsfri skolskjuts och om betalning av kostnader för skolresor för yrkesläroanstalternas elever (970/85) som följer:

1 §

Den förmån som avses i 6 § lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) kan ges sådana elever vid en läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning, vilkas skolresor i en riktning överstiger tio kilometer eller vilkas skolresor med beak-tande av elevernas hälsotillstånd skulle bli allt för svår eller ansträngande.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och är i kraft till 31 december 1993.

Helsingfors den 31 oktober 1991

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Tf. äldre regeringssekreterare
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.