1303/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring av 10 och 11 §§ lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 och 11 §§ lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50),

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder i lag av den 13 februari 1976 (148/76), som följer:

10 §

Skatteförvaltningen räknar ut hur stor skogsvårdsavgift som varje skogsägare på ovan nämnda grunder skall betala och sänder de skattskyldiga en debetsedel.

11 §

Vad som stadgas om skatterättelse, rättelse av debitering, sökande av ändring i beskattning, efterbeskattning och indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg samt om insamlande av uppgifter för de ändamål som avses i lagen om skatteuppbörd gäller på motsvarande sätt skogsvårdsavgiften.


Denna lag träder i kraft den 6 november 1991.

Regeringens proposition 113/91
Statsutsk. bet. 34/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.