1275/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om upphävande av 8 a § folkhälsoförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

1 §

Härmed upphävs 8 a § folkhälsoförordningen av den 10 mars 1972 (205/72), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 17 juni 1983 (535/83).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.