1274/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om ändring av 6 a § förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 6 a § förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 20 december 1985 (1043/85), som följer:

6 a §

De hälsovårdscentraler till vilka den 1 januari 1976 eller därefter i enlighet med 4 § lagen angående införande av folkhälsolagen (67/72) har överförts sjukhus eller i enlighet med någon annan lag en statlig sjukvårdsanstalt för att användas i hälsovårdscentralens verksamhet kan vid ett sådant sjukhus även ha en specialavgiftsklass för patienter som vill få behandling av en läkare har rätt att behandla patienter i specialavgiftsklass i den omfattning som länsstyrelsen har fastställt.

Beträffande sjukhus som avses i 1 mom. kan avgifter och ersättningar uppbäras enligt 4, 6 och 9 §§ förordningen om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.