1273/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om ändring av 9 § förordningen om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till 9 § B-punkten förordningen den 21 december 1990 om avgifter och ersättningar i den specialiserade sjukvården (1248/90), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 15 mars 1991 (533/91), ett nytt stycke som följer:

9 §

B. Läkarintyg och läkarutlåtanden


Om den läkare som utfärdat läkarintyget eller läkarutlåtandet är specialist inom områdeti fråga, höjs de ersättningar som uppbärs med 50 %.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.