1269/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om temporär ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

fogas temporärt till grundskoleförordningen den 12 oktober 1984 (718/84) en ny 46 a § som följer:

46 a §

Utan hinder av vad som stadgas i 46 § 2 mom. står läsåret 1992-93 samma timantal till specialundervisningens förfogande som kommunen haft till sin disposition läsåret 1991-92 i enlighet med de beslut som getts med stöd av 46 § 2 mom. i den form detta lagrum var gällande före den 1 februari 1991.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992 och är i kraft till 31 juli 1993.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.