1267/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om temporär ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

fogas temporärt till grundskoleförordningen den 12 oktober 1984 (718/84) en ny 26 a § som följer:

26 a §

I frikommuner som utsetts enligt 10 § lagen om försök med frikommuner (718/88) kan vid undervisningen också andra läromedel användas än vad som nämns i 26 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991 och är i kraft till utgången av 1992.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.