1236/1991

Utfärdat i Helsingfors den 2 oktober 1991

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 29 a § 2 mom. och 168 a § 2 mom. i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83), sådana de lyder i beslut av den 27 november 1987 (875/87), samt

ändrat 29 a § 1 och 4 mom. och 168 a § 1 och 4 mom., sådana de lyder i beslut av den 27 november 1987 (875/87), som följer:

3 kap.

Bil

29 a §
Extra bromsljus

1. Utom de i 23 § avsedda bromslyktorna får en bil ytterligare ha högst en lykta med extra bromsljus, vilken bakåt visar rött ljus och är belägen på bilens längsgående mittlinje. Den skall vara placerad på en med sluten korgkonstruktion utrustad bil inte lägre ner än 76 mm och på ett konvertibelt fordon inte lägre ner än 152 mm under bakfönstrets nedre kant. En på bakrutans inre sida monterad tilläggsbromslykta skall tätas mot rutan för undvikande av ljusreflexer inne i bilen.


4. Den extra bromsljuslyktan, vid behov utan monterings- och tätningsdon samt kåpa, skall vara e-godkänd i enlighet med direktivet nr 76/758/EEC, sådant det lyder senast ändrat genom direktivet nr 89/516/EEC, eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7/01 eller uppfylla kraven i standarden FMVSS 108 och vara försedd med en märkning som anger detta och bildas av bokstäverna DOT.

9 kap.

Släpvagnar till bilar

168 a §
Extra bromsljus

1. Förutom de i 162 § avsedda bromslyktorna får släpvagn ytterligare ha högst en lykta med extra bromsljus, vilken visar rött ljus bakåt och är belägen på släpvagnens längsgående mittlinje. Lyktan skall inte vara placerad lägre ner än de egentliga bromslyktorna.


4. Den extra bromsljuslyktan, vid behov utan monterings- och tätningsdon samt kåpa, skall vara e-godkänd i enlighet med direktivet nr 76/758/EEC, sådant det lyder senast ändrat genom direktivet nr 89/516/EEC, eller E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7/01 eller uppfylla kraven i standarden FMVSS 108 och vara försedd med en märkning som anger detta och bildas av bokstäverna DOT.


Detta beslut träder i kraft den 9 oktober 1991.

Helsingfors den 2 oktober 1991

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.