1231/1991

Given i Helsingfors den 4 oktober 1991

Förordning om ändring av 21 § luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern ändras 21 § luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82), sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 19 september 1986 (687/86), som följer:

21 §

Uppgifter om ett företags eller en anläggnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet får inte utan tillstånd av företaget eller anläggningen lämnas ur luftvårdens dataregister till annan än i 31 § 2 mom. luftvårdslagen nämnd myndighet eller inrättning.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 4 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.