1211/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 september 1991

Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Nykarleby stad och Alahärmä kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Överjeppo by i Nykarleby stad överförs till Heikkilä by i Alahärmä kommun en del, skiftet Tallkullsängen, av det samfällda området RNr 878:2 Grustäkt, ler- och sandplaner, smf 1-5.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1993.

Helsingfors den 19 september 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.