1209/1991

Given i Helsingfors den 20 september 1991

Förordning om ändring av 29 § beskattningsförordningen

På föredragning av finansministern

ändras 29 § 4 mom. beskattningsförordningen av den 30 december 1959, sådant det lyder i förordning av den 31 december 1974 (1058/74), som följer:

29 §

För att vid beskattningen få räkna sig till godo det i 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk nämnda förnyelse- eller plantbeståndsavdraget och den i 14 a § nämnda skattefriheten skall andra utövare av skogsbruk än staten till skogsnämnden göra en anmälan om grundande och säkerställande av plantbestånd på en blankett som skogsnämnderna har uppgjort för ändamålet eller med användande av något annat av skogsnämnden godkänt datamedium, senast den 31 oktober under skatteåret. Till anmälan skall fogas uppgifter om objektets läge eller en karta i skalan 1:5 000-1:20 000 som baserar sig på grundkartan och beskriver objektets läge.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Helsingfors den 20 september 1991.

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.