1207/1991

Given i Helsingfors den 20 september 1991

Förordning om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 21 § lagen den 30 april 1986 om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt (307/86):

1 §

Den som har del i saken kan tillställa domstolens kansli med posten eller genom bud det skriftliga utlåtande som nämns i 11 § 1 mom. lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt. Då skall i tillämpliga delar iakttas lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/65).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Helsingfors den 20 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.