1196/1991

Given i Helsingfors den 13 september 1991

Förordning om ändring av 3 § förordningen om arbetskraftskommissioner

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 5 oktober 1984 om arbetskraftskommissioner (689/84) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 29 juni 1990 (606/90), som följer:

3 §

Arbetskraftskommissionen består av en ordförande och minst fyra och högst åtta andra medlemmar samt högst tre personliga suppleanter för var och en av dem. Ordförande och suppleanter för honom är av arbetskraftsdistriktsbyrån förordnade tjänstemän vid byrån. De andra medlemmarna, av vilka hälften företräder arbetsgivarna och hälften arbetstagarna, samt deras suppleanter utses av arbetskraftsdistriktsbyrån för tre kalenderår i sänder på förslag av de lokalt mest representativa arbetsmarknadsorganisationerna. Vid jäv för ordföranden och hans suppleanter är en av byrån förordnad annan medlem ordförande.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 13 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.