1181/1991

Given i Helsingfors den 6 september 1991

Förordning om ikraftträdande av den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Strasbourg den 15 oktober 1985 upprättade Europeiska stadgan om lokal självstyrelse, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 12 april 1991 (1180/91), som även Ålands landsting för sin del gett sitt bifall till, och vilken republikens president godkänt likaså den 12 april 1991 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 3 juni 1991, träder i kraft den 1 oktober 1991 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 12 april 1991 om godkännande av vissa bestämmelser i den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (1180/91) och denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 66/91)

Helsingfors den 6 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Tf. utrikesminister, Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.