1101/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Förordning om ändring av 3 a § förordningen om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden

På föredragning av undervisningsministern

ändras 3 a § förordningen den 25 mars 1988 om behörighetsvillkoren för tjänster vid handelshögskolorna samt om tjänstemännens åligganden (269/88), sådant lagrummet lyder i förordning av den 28 december 1990 (1359/90), som följer:

3 a §

De kunskaper i finska och svenska som krävs för forskningstjänsterna skall ådagaläggas på det sätt som anges i 3 § 1 och 2 mom.

Högskolan beslutar vilka tjänster som är forskningstjänster.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.