1068/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av 1 § lagen om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/82) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

För transport av överlast med sådant motordrivet fordon eller sådant fordons släpvagn som är avsett för godsbefordran på väg som åsyftas i vägtrafiklagen (267/81) eller motsvarande landskapslag för Åland påförs enligt denna lag en överlastavgift som tillfaller staten.Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Regeringens proposition 12/91
Trafikutsk. bet. 1/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.