1053/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av förordningen om inteckning i fast egendom

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till förordningen den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom en ny 15 § i stället för den 15 § som upphävts genom lag av den 13 juni 1929 (246/29) som följer:

15 §

Om det i ett käromål med stöd av en fordran endast yrkas betalning ur fast egendom som är intecknad för denna fordran eller annars utgör pant för den, skall talan föras mot fastighetens ägare. En fastighetöverlåtelse hindrar dock inte att talan väcks mot en tidigare ägare, om den nye ägaren inte har sökt lagfart förrän käromålet har väckts vid domstolen. Om den nye ägaren har fått lagfart efter att talan har väckts, skall han beredas tillfälle att bli hörd i saken.


Om införandet av denna lag stadgas genom en särskild lag.

Regeringens proposition 15/90
Lagutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 335/90

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVTSTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.