1021/1991

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den inkomstgräns för första ersättningsklassen som ligger till grund för avgifter som uppbärs för barndagvård

Social- och hälsovårdsministeriet har på grundval av 14 § förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice, sådan den lyder i förordning den 22 mars 1991 (552/91), beslutat:

1 §

Avgift för barndagvård skall inte uppbäras då de inkomster per månad för barnet och barnets föräldrar eller några andra vårdnadshavare om vilka stadgas i 11 § förordningen om avgifter för socialservice (552/91) ligger under inkomstgränsen för första ersättningsklassen.

2 §

Då den i 1 § avsedda första ersättningsklassen, som ligger till grund för avgiften, fastställs, beaktas förutom inkomsterna antalet föräldrar, andra vårdnadshavare och minderåriga barn till dessa som samtliga bor i samma hushåll, varvid en förälder eller annan vårdnadshavare svarar för underhållet av de minderåriga barnen.

3 §

Inkomstgränserna för den avgiftsgrundande första ersättningsklassen i första och andra dyrortsklassen för kommuner är följande:

Antal personer Dyrortsklass I mk/mån Dyrortsklass II mk/mån
2 5 700 5 400
3 7 200 6 800
4 8 900 8 500
5 10 800 10 100
6 12 400 11 600
7 13 900 13 200
8 15 600 14 500

När antalet personer överstiger åtta, höjs inkomstgränsen för första ersättningsklassen med 1 000 mk för varje därpå följande person.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1991.

Helsingfors den 26 juni 1991

Minister
Toimi Kankaanniemi

Konsultativ tjänsteman
Martti Lähteinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.