1010/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Lag om ändring av 10 a och 23 §§ grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 10 a § 2 mom. och 23 §, sådana de lyder i lag av den 12 juli 1985 (614/85), som följer:

10 a §

För elever i läropliktsåldern som kan tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som grundskolan förutsätter, men som på grund av sitt handikapp, störningar i sitt känsloliv eller någon därmed jämförbar särskild omständighet inte kan undervisas i grundskolans undervisningsgrupper, kan kommunen anordna grundskoleundervisning i elevens hem eller på någon annan lämplig plats.


23 §

Grundskolans läsår omfattar 190 arbetsdagar. Från läsårets arbetsdagar frånräknas likväl självständighetsdagen, trettondagen och första maj, då dessa dagar infaller på någon annan vardag än lördag. Undantag från antalet arbetsdagar kan av särskilda skäl göras enligt vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991

Regeringens proposition 5/91
Kulturutsk. bet. 3 91

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.