986/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Lag om ändring av 3 § lagen om bil- och motorcykelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1990 (1065/90), som följer:

3 §

I bilskatt skall betalas beloppet av bilens beskattningsvärde, höjt med 22 procent och minskat med 4 600 mark. Skattens belopp skall likväl alltid vara minst 50 procent av beskattningsvärdet. Skatten på en annan än i 4 c § nämnd bil är, om bilen har tagits i bruk utomlands, dock alltid minst lika stor som skatten på en motsvarande ny bil.


Denna lag träder i kraft den 15 juli 1991.

Lagen tillämpas på bilar som utlämnas från tullkontroll eller levereras den dag då lagen träder i kraft eller senare.

Regeringens proposition 18/91
Statsutsk. bet. 5/91

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.