965/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av 17 och 40 §§ förordningen om läroanstalter för konst och mediekultur

På föredragning av undervisningsministern

ändras 17 § 2 mom. och 40 § 1 mom. förordningen den 10 februari 1989 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/89),

av dessa lagrum 40 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 8 mars 1991 (511/91), som följer:

17 §

Som arbetsdag vid läroanstalten räknas varje dag som överensstämmer med läroplanen och arbetsordningen samt självständighetsdagen, trettondagen och första maj när de infaller på någon annan vardag än lördag.

40 §

Länsstyrelsen ger inom ramen för läroanstaltens utbildningsuppgift tillstånd till att vid en läroanstalt för konst och mediekultur ordna grundläggande yrkesutbildning som vuxenutbildning samt tilläggsutbildning i form av påbyggnadslinjer eller någon annan långvarig tilläggsutbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991. Stadgandet i 40 § 1 mom. tillämpas dock på den utbildning som inleds den 1 januari 1992 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.