956/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av 17 och 42 §§ förordningen om yrkesundervisningsanstalter

På föredragning av undervisningsministern

ändras 17 § 2 mom. och 42 § 1 mom. förordningen den 30 april 1987 om yrkesundervisningsanstalter (491/87) som följer:

17 §

Som arbetsdag vid läroanstalten räknas varje dag som överensstämmer med läroplanen och arbetsordningen, självständighetsdagen, trettondagen och första maj när de infaller på någon annan vardag än lördag samt höstterminens första dag och terminernas avslutningsdagar. Som arbetsdagar under läsåret räknas dessutom två andra hela arbetsdagar i anslutning till läroanstaltens verksamhet.

42 §

Länsstyrelsen ger inom ramen för läroanstaltens utbildningsuppgift tillstånd till att vid en yrkesundervisningsanstalt ordna grundläggande yrkesutbildning som vuxenutbildning samt tilläggsutbildning i form av påbyggnadslinjer eller någon annan långvarig tilläggsutbildning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991. Stadgandet i 42 § 1 mom. tillämpas dock på den utbildning som inleds den 1 januari 1992 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.