951/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommumndelningen mellan Loimaa kommun och Loimaa stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommumndelningen mellan Loimaa kommun och Loimaa stad ändras så att den nya gränsen mellan kommunerna börjar i väster vid den enligt riktningen för den av rösena nr 50 och 52 utmärkta gränsen bestämda, på mittlinjen i Loimijoki belägna punkten A, som samtidigt är belägen på gränsen mellan Sieppala och Hattula byar, och löper därifrån längs rån mellan ovan nämnda byar och mittlinjen i Loimijoki till punkt C. Från punkt C fortsätter gränsen längs mittlinjen i Loimijoki till punkt B, där gränsen förenar sig med gränsen mellan å ena sidan Åbo och Björneborgs län och å andra sidan Ypäjä kommun i Tavastehus län. Härifrån löper gränsen längs länsgränsen till röset nr 178, där den förenar sig med den gamla gränsen för Loimaa stad, som samtidigt utgör länsgränsen.

2 §

Från Loimaa kommun överförs till Loimaa stad följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Sieppala by lägenheterna Asikka I 2:8, Roihala 2:9, Santamäki I 2:10, Paloumpiaita 2:11, Turula 2:16, Sieppo 2:17, Peukaloinen 2:18, Roihala I 2:20, Roihala III 2:22, Santamäki II 2:23, Metsälä 2:24, Asikka II 2:25, Niemelä 3:4, Mäki 3:14, Jokipirtti 3:19, Santamäki 3:20 och Kiila 4:4 i sin helhet;

2) i Sieppala by en del av lägenheterna Palometsä 2:13 och Paavola 4:11; samt

3) innanför ovan beskrivna gräns belägna samfällda områden.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.