928/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av 11 och 12 §§ förordningen om smittsamma sjukdomar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i 11 § det inledande stycket i 1 mom. och 2 mom. samt 12 § förordningen den 31 oktober 1986 om smittsamma sjukdomar (786/86),

av dessa lagrum 12 § sådant det lyder delvis ändrat genom i förordning av den 22 februari 1991 (407/91), som följer:

11 §

Arbetsgivaren skall såsom utredning enligt i 20 § lagen om smittsamma sjukdomar kräva besked om resultatet av laboratorie- eller röntgenundersökning eller annan undersökning innan en person börjar utföra sitt arbete eller sin uppgift, om han handhar:


Av den som handhar uppgifter som avses i 1 mom. 3 punkten skall dessutom krävas besked om resultatet av laboratorie- eller röntgenundersökning eller annan undersökning då han återvänder från ett land, där han kan ha ådragit sig en i allmänfarlig smittsam sjukdom.


12 §

Social- och hälsostyrelsen meddelar anvisningar om undersökningar, vilka skall ligga till grund för en utredning som nämns i 20 § 1 mom. lagen om smittsamma sjukdomar.

Utredningen får inte vara äldre än 30 dagar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.