907/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Lag om ändring av 4 § lagen om militära undervisningsanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 21 januari 1966 om militära undervisningsanstalter (15/66), sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 februari 1974 (93/74), som följer:

4 §

Vid befälsinstitutet, sjökrigsskolan och flygkrigsskolan avläggs examen som krävs för institutofficerstjänst samt ges vidareutbildning och fortbildning för institutofficerare.

Utbildning som leder till institutofficersexamen samt vidareutbildning och fortbildning kan på det sätt som godkänns av huvudstaben ges också utom de i 1 mom. nämnda militära undervisningsanstalterna.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 2/91
Försvarsutsk. bet. 1/91

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.