906/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Lag om ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel (881/79),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 december 1990 (1085/90), som följer:

4 §

Accisen på gödselmedel är 35 penni per kilogram.


Denna lag träder i kraft den 16 juni 1991.

Regeringens proposition 22/91
Statsutsk. bet. 13/91

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.