904/1991

Utfärdat i Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Larsmo och Pedersöre kommuner, Karleby stad och staden Jakobstad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Larsmo och Pedersöre kommuner samt Karleby stad och staden Jakobstad ändras så, att gränserna mellan kommunerna och städerna vid de lägenhetsdelar och områden som avses i 2-7 §§ efter ändringen förenar sig med de kamerala kommungränser som har utformats vid de i jordregistret den 22 november 1979 och den 1 december 1980 enligt skiftesförslagen införda nyskiftesförrättningarna nr 56893 och 83658.

2 §

Från Larsmo kommun överförs till Karleby stad följande lägenhetsdelar och områden:

I Långö by, som i kameralt hänseende hör till Karleby stad, en del av lägenheterna Holmkulla 2:19, Tjäru 2:22, Björkbacka 2:33, Lindqvist 2:34, Fors 2:35, Markusas 2:40, Tallgård 2:47, Furu 3:61, Nätinabba 3:83, Sveins 3:84, Udden 4:18, Vikudd 4:37, Siffiris 4:42, Gröthamnsända 4:51, Strömberg 4:52, Thel 4:53, Långnäs 4:58, Sundfors 4:74, Näcksund 4:76 och Harald 4:78 och en del av det samfällda område som ligger mellan lägenheten 3:61 och Kronoby kommun, en del av det till lägenheten 4:78 angränsande samfällda området samt inom ovannämnda lägenhetsdelars område belägna samfällda områden.

3 §

Från Karleby stad överförs till Larsmo kommun följande lägenhetsdelar och områden:

1) I Eugmo by, som i kameralt hänseende hör till Larsmo kommun, en del av lägenheterna Jutilas 6:30, Murmästars 2 7:19, Murmästars 1 7:71, Källbacka 7:107, Dalnabba 8:70, Nybacka 8:93, Kaalas I 8:115, Masudden 8:117, Holmbergs 8:122, Bodgälo 8:124, Stenbo 31:6, Ängsudden 31:8, Lassöun 31:19, Nyqvist 32:2, Hakamaa 35:3, Rantamaja 35:5, Gammelhage 35:6, Nyfelts 36:2 och Ny-Kaptens 37:11, samt inom ovannämnda lägenhetsdelars område belägna samfällda områden; samt

2) i Larsmo by, som i kameralt hänseende hör till Larsmo kommun, en del av det samfällda område som ligger på Långöskatan vid Larsmosjön.

4 §

Från Larsmo kommun överförs till staden Jakobstad följande lägenhetsdelar och områden:

1) I Jakobstad-Pietarsaaren kaupunki benämnda byn, som i kameralt hänseende hör till staden Jakobstad, en del av lägenheten Pinnonäs 1:114;

2) i Kyrkoby, som i kameralt hänseende hör till staden Jakobstad, en del av lägenheterna Rönnskär 12:5 och Hima 12:163:

3) i Vestersunds by, som i kameralt hänseende hör till staden Jakobstad, en del av lägenheten Vestersund 1:137; samt

4) inom ovannämnda lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

5 §

Från staden Jakobstad överförs till Larsmo kommun följande lägenhet, lägenhetsdelar och områden:

1) I Vestersunds by, som i kameralt hänseende hör till staden Jakobstad, hela lägenheten Vikarholme 7:11;

2) i Eugmo by, som i kameralt hänseende hör till Larsmo kommun, en del av lägenheterna Borg 1:18, Back 1:53, Högnäs 1:59, Holmgård 2 1:66, Höganäs 1:75, Västboda 2:70, Nyreviln 2:74, Strandboet 2:76, Krok 3:81, Kiviniemi 3:88, Kivimäki 3:89, Bergklack 3:93, Stenbacke 3:94, Järpkulla 3:97, Svartsjö 3:99, Stenröse 3:101, Kiviniemi II 3:110, Kivimäki 3:111, Krokas 3:123, Alms 3:125, Margaretas 13:72, Robertsnäs 13:86, Mattas 15:7, Finnholmen 16:2, Nabba 17:6, Torp 18:14, Nystoantas 19:4, Björkliden 21:2 och Alices 22:8 och en del av det till lägenheten 1:66 angränsande samfällda området;

3) i Larsmo by, som i kameralt hänseende hör till Larsmo kommun, en del av lägenheterna Norröjen 4:77, Holmdel 5:31, Litens 6:16, Honkamäki 7:34, Marielund 7:35, Söderlid 7:36, Strömberg 7:163, Öjdsholmen 7:187, Lumme 8:20, Karlstrand 8:56, Anttila 8:76, Ny 8:77, Strandklippan 8:106, Solliden 8:107, Vesteråker 8:118, Granberg 9:34, Asplund 9:44, Strömbo 9:69, Öbo 9:71, Örsund 9:72, Örstrand 9:73, Nikko 9:74, Harjula 9:76, Holmsund 9:87, Antas 9:108, Strandväg 9:112, Solstrand 9:113, Granberg I 9:119, Bisambo 9:120, Koponen 9:128, Mattas 9:132, Granberg II 9:136, Storäng 9:139, Lindholms 15:4, Snellmans 15:5, Lars 19:8, Torsvik 21 och Lars VIII 43:2; samt

4) inom ovannämnda lägenhetsdelars områden belägna allmänna och samfällda områden.

6 §

Från Larsmo kommun överförs till Pedersöre kommun följande område:

I Forsby by, som i kameralt hänseende hör till Pedersöre kommun, i sin helhet den del av Grägg hemmans nr 11 samfällda ägor, som har varit med i nyskiftesförrättningen nr 83658 och har registertecken 878:22.

7 §

Från Pedersöre kommun överförs till Larsmo kommun följande lägenhetsdel:

I Eugmo by, som i kameralt hänseende hör till Larsmo kommun, en del av lägenheten Viss 4:24.

8 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 31 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.