857/1991

Given i Helsingfors den 24 maj 1991

Lag om upphävande av vissa högskolelagars stadganden om kallelseförfarande

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs

1) 12 § lagen den 19 december 1980 om Jyväskylä universitet (899/80), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 juli 1988 (622/88),

2) 12 § lagen den 22 december 1983 om Uleåborgs universitet (1033/83), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (108/88),

3) 12 § lagen den 21 januari 1983 om Joensuu universitet (128/83), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (109/88),

4) 10 § lagen den 21 januari 1983 om Kuopio universitet (129/83), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 juli 1988 (623/88),

5) 10 § lagen den 29 december 1973 om Åbo universitet (1030/73), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (110/88),

6) 10 § lagen den 25 maj 1973 om Tammerfors universitet (445/73), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 juli 1988 (624/88),

7) 11 § 3 mom. lagen den 30 december 1980 om Åbo Akademi (1057/80), >sådant det lyder i lag av den 27 maj 1988 (469/88),

8) 10 § lagen den 28 december 1990 om Vasa universitet (1357/90),

9) 11 § lagen den 21 december 1990 om Lapplands universitet (1202/90),

10) 8 § lagen den 29 juli 1988 om Veterinärmedicinska högskolan (698/88),

11) 11 § lagen den 26 juli 1985 om Tekniska högskolan (684/85), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (113/88),

12) 10 § lagen den 26 juli 1985 om Tammerfors tekniska högskola (685/85), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (114/88),

13) 10 § lagen den 26 juli 1985 om Villmanstrands tekniska högskola (686/85), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (115/88),

14) 10 § lagen den 29 december 1973 om Helsingfors handelshögskola (1032/73), sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (116/88),

15) 10 § lagen den 3 juli 1974 om Svenska handelshögskolan (582/74), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (117/88),

16) 10 § lagen den 27 augusti 1976 om Åbo handelshögskola (707/76), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1988 (118/88),

17) 7 § lagen den 19 januari 1973 om konstindustriella högskolan (52/73), sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 juni 1989 (589/89),

18) 12 § lagen den 28 december 1979 om Sibelius-Akademin (1068/79), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 juni 1989 (587/89), och

19) 10 § lagen den 26 januari 1979 om teaterhögskolan (87/79), >sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 juni 1989 (588/89).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

De upphävda stadgandena skall dock tillämpas, om beslut om kallelseförfarande för att tillsätta en tjänst har fattats före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 251/90
Kulturutsk. bet. 31/90
Stora utsk. bet. 325/90

Helsingfors den 24 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.