847/1991

Given i Helsingfors den 24 maj 1991

Förordning om ändring av 1 och 23 §§ förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

På föredragning av trafikministern

ändras 23 § förordningen den 16 september 1983 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (746/83) samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 20 mars 1987 och 23 mars 1989 (324/87 och 293/89), en ny 17 a punkt som följer:

1 §
Definitioner

Vid tillämpning av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79), nedan fartygsavfallslagen, och denna förordning avses med:


17 a) insjöområde sjöar, älvar och kanaler;


23 §
Transport av olja i inrikestrafik samt på insjöområden

På insjöområden får tung brännolja inte transporteras i oljetankfartygs lasttankar.

Ett oljetankfartyg som trafikerar ett insjöområde får inte transportera olja av något slag i lasttankar som gränsar till fartygets botten eller bordläggning.

Ett oljetankfartyg skall ha oljebommar som åtminstone motsvarar fartygets tredubbla längd samt pumpanordningar för uppsamling av utflödad olja, om fartyget transporterar beständig olja i sina lasttankar i inrikestrafik. Ett oljetankfartyg som trafikerar ett insjöområde skall ha oljebommar som åtminstone motsvarar fartygets tredubbla längd även i det fall att det i sina lasttankar transporterar annan olja än beständig olja.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Helsingfors den 24 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.