833/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. 4 punkten och 4 § 3 mom. företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/84) som följer:

3 §
Egendom som kan intecknas

Av den lösa egendom som tillhör i 1 § nämnd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten omfattar företagsinteckningen:


4) kassamedel, fordringar, värdepapper, värdeandelar och andra finansieringstillgångar.


4 §

Egendom som omfattas av företagsinteckning får inte pantsättas på något annat sätt än enligt denna lag, och en sådan pantsättning binder inte inteckningshavaren. Vad som ovan sägs gäller likväl inte värdepapper, värdeandelar eller fordringar.


Om införandet av denna lag stadgas genom lag.

Regeringens proposition 104/90
Bankutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 240/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.