823/1991

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1991

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från staden Oulainen till Vihanti kommun

Statsrådet har med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) på föredragning av inrikesministeriet beslutat:

1 §

Från staden Oulainen överförs till Vihanti kommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) från Piipsjärvi by i sin helhet lägenheterna Jokiranta 7:22, Törmälä 7:28, Varpula 7:40, Jokela 7:41, Niemi 8:64, Varpuneva 8:81, Sampansuo 8:93, Varpuneva 9:21, Maanselkä 10:12 och Varpu 10:34;

2) från Piipsjärvi by en del av lägenheterna Varpuneva 1:34, Nokela 8:20 (2 skiften), Kärki 8:28, Alanen 8:44, Kujala 8:45, Rantataskila 8:48, Tavela 8:52, Malkamäki 8:77, Hemminki 8:100 och Tammela 9:19; samt

3) det skifte som avskilts som gemensamt för lägenheterna 13:2-8 vid klyvningsförrättning nr 1820, registrerad den 20 december 1915.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 25 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.