787/1991

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1991

Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen mellan Ranua kommun och Rovaniemi landskommun till vissa delar

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Ranua kommun överförs till Rovaniemi landskommun följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Kemihaara by lägenheterna Niemelänaapa 20:18, Pirttiaapa 20:26, Jänkälä 20:27 och Aitto 38:10 i sin helhet;

2) i Kemihaara by en del av lägenheterna Putkivaara 21:2 (skiftet Elättijärvi), Keskitalo 21:6 (skiftet Elättijärvi), Kivistö 21:8 (skiftet Elättijärvi), av lägenheten Kärna 23:2 den del av hemskiftet som begränsas av rösena 3, 15, 14 och 27, av lägenheten Lisävaarala 154:11 den del av skiftet Rousamojoki som är belägen sydväst om Rousamojoki, av lägenheten Kivalonjänkä 156:4 den del av skiftet Kivalojänkä som är belägen söder om den gamla kommungränsen samt den del av lägenheten Kaltiokumpu 192:1 som är belägen söder om Rousamojoki; samt

3) i Kemihaara by det samfällda vattenområde i Elättijärvi och Elättijoki som hör till skifteslaget Simojärvi, de delar av vattenområdet som hör till den statsägda marken i Rousamojoki som är belägna vid de skiften som överförs samt Kärna hemmans samfällda vattenområde i Luulampi och Särki-Kämä.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 25 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.