786/1991

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1991

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Lappo stad och Alahärmä kommun till Ylihärmä kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Alanurmo by i Lappo stad överförs till Ylihärmä kommun hela det samfällda skiftet Rapapalsta 878:6.

2 §

Från Alahärmä kommun överförs till Ylihärmä kommun följande lägenheter, lägenhetsdel och områden:

1) i Hakola by lägenheterna Nisunen 2:20, Alatalo 5:177 och Alaluoma 5:178 i sin helhet;

2) i Härmä by lägenheterna Saarinevanpää 1:28 och Uusikytö 1:65 i sin helhet, en del av lägenheten Väinölä 1:119 (skiftet Haapaneva) samt i sin helhet de samfällda områdena Turvepalsta 878:3, Mutapalsta 878:6 samt de skiften vid Haapaneva vilka vid förrättningen Nr 37076 avskiljts till samfällda skiften för lägenheterna 1:24-28, vid förrättningen nr 37192 för lägenheterna 1:19-21 och vid förrättningen Nr 37326 för lägenheterna 1:22 och 1:23; samt

3) inom ovannämnda lägenheters och lägenhetsdels område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 25 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.