783/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1991

Statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Joutsa och Hartola kommuner

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen av gränsen mellan Joutsa och Hartola kommuner fastställs till vissa delar som följer:

Den nya gränsen börjar i Korpela sund vid det på den gamla gränsen mellan Joutsa och Hartola kommuner belägna vattenområdesröset nr 125, löper därifrån över det vattenområde som tillhör skifteslaget Ruskeala nr 2 till vattenområdesröset nr 126, som är beläget på rån mellan skifteslagen Ruskeala nr 2 och Ruskeala nr 1. Från vattenområdesröset nr 126 löper gränsen längs rån mellan de ovan nämnda skifteslagen via rösena 126, 127, 128, 129 och 130 till röset nr 131. Härifrån löper gränsen mot sydost över det vattenområde som tillhör skifteslaget Ruskeala nr 1 på Niemistenselkä till vattenområdesröset nr 79, som är beläget på rån mellan Ruskeala by nr 1 och fredningsområdet i Hartola by nr 1. >Från röset nr 79 löper gränsen längs byarån vidare mot sydost till vattenområdesröset nr 78. >Från röset nr 78 löper gränsen vidare längs rån mellan fredningsområdet i Hartola by nr 1 och ett till lägenheten 1:31 i Hartola by skiftat vattenområde till en punkt där den förenar sig med rån mellan fredningsområdet och ett till lägenheten 1:34 i Hartola by skiftat vattenområde. >Därifrån löper gränsen längs rån för ett till lägenheterna 1:34 och 1:31 i Hartola by skiftat vattenområde till en punkt, som är belägen på nämnda rå nordväst om ön Ruuna-Matti, på 400 meters avstånd mätt längs rån. Här vänder gränsen mot söder och löper över ett till lägenheten 1:31 i Hartola by skiftat vattenområde 1150 meter och fortsätter sedan mot sydost i riktning mot norra ändan av ön Vähä-Nautsalo till ett skär, som är beläget på 1300 meters avstånd från den föregående punkten. Vid skäret vänder gränsen mot nordost och löper ca 4200 meter till råröset nr 9, som är beläget på rån mellan lägenheten 1:892 i Hartola by i Hartola kommun och lägenheten 2:61 i Laitjärvi by i Joutsa kommun. Vid röset nr 9 förenar sig gränsen med den gamla gränsen mellan kommunerna.

2 §

Från Hartola kommun överförs till Joutsa kommun följande lägenheter och lägenhetsdelar samt de allmänna och samfällda områden som är belägna inom dessa och inom det område i Joutsa kommun som bestäms av den ovan fastställda gränsen:

1) i Hartola by i Hartola kommun lägenheterna Retisenlahti 1:526, Leporanta 1:527, Nieminen I 1:528, Raasu 1:529, Kauppi 1:530, Nieminen II 1:606, Purola 1:909, Hepohiekka 1:910, Vanha-Niemi 1:920, Taipale 1:969, Pumakka 1:1319, Rajala 1:1332, Törmä 1:1697, Rajaniemi 1:1698, Lepistö 1:1699, Rauhala 1:2002, Nurmela 1:2067, Tyynelä 1:2068, Virkistys 1:2091, Rauhala 1:2105, Lehdokkiranta 1:2106, Suvikallio 1:2107, Länsiranta 1:2108, Vironranta 1:2109, Villa-Ellu 1:2163, Haaparanta 1:2164, Purula 1:2165, Ahvenranta 1:2166, Kuoppaniemi 1:2167, Kiviranta 1:2168, Koivuranta 1:2169, Syväranta 1:2170, Peukaloinen 1:2171, Pussinpohja 1:2172, Louhikko 1:2173, Kesäniemi 1:2174, Kivinokka 1:2175, Joutola 1:2176, Suvantolahti 1:2177, Enonlahti 1:2178, Koivuniemi 1:2179, Rauhala 1:2180, Kirkkola 1:2181, Etäranta 1:2182, Poukama 1:2183, Ruokoniemi 1:2184, Ruokorinne 1:2185, Marttila 1:2186, Ruokoranta 1:2187, Ruokolanranta 1:2188, Markola 1:2189, Tapiola 1:2190, Kivitasku 1:2191, Louhela 1:2192, Jouhela 1:2193, Karhunkolo 1:2194, Retisenniemi 1:2195, Iloistenkallio 1:2234, Kallioranta 1:2235, Litmasvaara 1:2236, Kelokallio 1:2237, Koivikko 1:2238, Kuusikko 1:2239, Kuuskivi 1:2240, Suvela 1:2241, Kalaniemi 1:2242, Metsäkumpu 1:2243, Kesälä 1:2244, Kariranta 1:2245, Omalahti 1:2246, Naavakero 1:2247, Tiltula 1:2248, Karikko 1:2249, Salmi 1:2250, Hannaniemi 1:2251, Viherlehto 1:2252, Järvenranta 1:2253, Kuusiranta 1:2254, Koivuranta 1:2255, Martinmäki 1:2256, Päivänsyrjä 1:2257, Paatinkivi 1:2258, Erämaja 1:2259, Itäranta 1:2260, Syväranta II 1:2261, Koivula 1:2263, Kaislaranta 1:2264, Hietaranta 1:2265, Honkarinne 1:2266, Lehtoranta 1:2267, Lahdenranta 1:2268, Rautiainen 1:2269, Tervasniemi 1:2270, Kivenkolo 1:2271, Kaislalahti 1:2272, Käkimäki 1:2273, Koivuranta 1:2274, Sopumaja 1:2275, Neljämänranta 1:2276, Viherrinne 1:2277, Kantolahti 1:2278, Päivänsalo 1:2279, Mäntykivi 1:2280, Mäntylä 1:2281, Jäästasku 1:2282, Maakivi 1:2283, Koivulahti 1:2284, Kiviranta 1:2285, Kuusi 1:2286, Honkapesä 1:2287, Aurinkoranta 1:2288, Lisäranta 1:2289, Mäntymäki 1:2290, Ruuna-Matti 1:2291, Teerimäki 1:2348, Rantapesä 1:2349, Niemistenmaa 1:2350, Kaukonsaari 1:2366, Yläpamakka 1:2391, Anjala 1:2392, Aunela 1:2393, Koivisto 1:2394, Ainola 1:2395, Raikula 1:2396, Rantakoto 1:2397, Mäntyranta 1:2398, Koivulahti 1:2474, Lehmusrinne 1:2475 och Niemistenmaa 1:2476 i sin helhet samt en del av lägenheten Metsä-Joensuu 1:2367;

2) i Ruskeala by lägenheterna >Kuusela 1:5, Peltola 1:6, Huoppila 1:7, Kallio 1:9, Kujala 1:19, Tervakangas 1:11, Koivurinne 1:21, Tuomela 1:22, Huiska 1:23, Kotikangas 1:29, Taipalemäki 1:33, Räyhänmäki 1:34, Männistö 1:35, Kankaanpää 1:37, Penttilä 3:3, Rantapelto 3:7, Linnunlaulu 3:13, Unnu 3:14, Tanhurinne 3:15, Jääsranta 3:16, Niittykumpu 3:17, Toivonmaja 3:19, Kesäpirtti 3:21, Toivonpirtti 3:25, Toivonrinne 3:26, Karila 3:27, Oravanpesä 3:28, Toivontupa 3:29, Toivonmaa 3;30, Urhola 4:8, Länsimäki 4:23, Koivisto 4:24, Niittyvainio 4:25, Heinävainio 4:26, Vähä-Koivisto 4:27, Leporinne 4:51, Toivola 4:52, Turpaanlahti 5:15, Leppäoja 5:16, Rauhala 5:17, Puustelli 5:19, Kaivo-oja 5:21, Raivio 5:24, Pekkilänpelto 5:25, Nurkkala 5:26, Eteläpuoli 5:28, Koivula 5:31, Ylä-Oijala 5:32, Ala-Oijala 5:33, Viherinriutta 5:35, Viherinrinne 5:36, Viherinmaja 5:37, Räiskälä 6:4, Kuusisto 6:28, Väinönmaa 6:29, Riuttaranta 7:40, Runteli 7:60 och Lounatranta 8:41 i sin helhet samt en del av lägenheterna Autio 1:36, Rusila 1:38, Korpela 3:24, Brusila 7:54, Anttila 7:71 och Välimaa 8:42.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 18 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Avdelningschef
Juhani Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.