775/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Lag om upphävande av 38 § 1 mom. 5 punkten lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 38 § 1 mom. 5 punkten lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar, sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 juni 1982 (498/82).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 36/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 40/90
Stora utsk. bet. 321/90

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.