749/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern fogas till ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 25 januari 1991 om ändring av grundskoleförordningen (176/91) ett nytt 8 mom., som följer:


Utan hinder av vad som stadgas i 47 § 1, 3 och 4 mom., kan vid bedömningen för vårterminen 1991 de stadganden och med stöd av dem givna anvisningar följas som gällde innan denna förordning trädde i kraft.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.