747/1991

Utfärdat i Helsingfors den 25 april 1991

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tryggande av flyktingars utkomst

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 2 § 2 mom. 3 punkten i statsrådets beslut av den 16 juni 1988 om tryggande av flyktingars utkomst, sådan den lyder i beslut av den 27 december 1990 (1229/90), som följer:

2 §
Flykting

3) dem som begärt asyl och som inrikesministeriet har på den grund som avses i 31 § eller 20 § 1 mom. 3 punkten utlänningslagen (378/91) beviljat uppehållstillstånd i stället för asyl;Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1991.

Detta beslut tillämpas räknat från den 1 mars 1991.

Helsingfors den 25 april 1991

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Regeringsråd
Mervi Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.