741/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Förordning om ändring av 11 a § förordningen om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 11 a § förordningen den 29 juni 1979 om anordnande av naturvetenskaplig grundexamen (602/79), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 14 juni 1985 (493/85), som följer:

11 a §

Vid Tammerfors universitet finns vid utbildningen av ämneslärare på det naturvetenskapliga utbildningsområdet följande kombinationer av undervisningsämnen:

1) matematik och datateknik samt

2) matematik och fysik.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.