737/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 26 § hälsovårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 2 mom. hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65) som följer:

26 §

Fabriker, inrättningar eller lager som anges särskilt genom förordning och som anses kunna medföra sanitär olägenhet för omgivningen får endast förläggas till en plats som en tillståndsmyndighet enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) på ansökan har godkänt, om inte förläggningsplatsen är reserverad i en stads- eller byggnadsplan. Tillståndsmyndighetens godkännande skall även inhämtas vid väsentlig omlägging eller omorganisering av en fabrik, en inrättning eller ett lager som avses här. Ansökan skall behandlas enligt lagen om miljötillståndsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Regeringens proposition 312/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 39/90
Stora utsk. bet. 308/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.