723/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 84 § 2 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådant det lyder i lag av den 15 september 1989 (818/89), som följer:

84 §
Fordons godkännande för trafik och registrering

Importören och tillverkaren av ett fordon samt dess ägare och innehavare är skyldiga att hos registermyndigheten anmäla registeruppgifterna samt ändringar i dessa enligt förordning. På uppdrag av ägaren eller innehavaren överförs anmälningsskyldigheten på ett företag som avses i 9 § 3 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken. Ändringsuppgifter för ett fordon skall alltid anmälas hos registermyndigheten, om inte ändringen gäller ett avregistrerat fordon.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 286/90
Trafikutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 328/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.