Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

705/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 18 § lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § lagen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff (21/87) som följer:

18 §

Vad 7 kap. strafflagen stadgar om gemensamt straff och den tidigare lagen om sammanläggning av straff tillämpas inte på en påföljd som har bestämts i en främmande stat.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 40/90
Lagutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 314/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.