701/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs i lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/40) 17, 21 och 22 §§, sådana de lyder i lag av den 18 december 1953 (494/53).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

Regeringens proposition 40/90
Lagutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 314/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.