691/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1991

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om produktionspremie för industripotatis

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 § i sitt beslut av den 26 april 1990 om produktionspremie för industripotatis (388/90) som följer:

1 §

Såsom i 1 § 2 mom. samt 3 och 8 §§ lantbruksinkomstlagen (736/89) avsett regionstöd erläggs till fysisk person i produktionspremie för potatis av 1991 års skörd som denne producerat på nedan i 3 § avsett område och sålt för att användas vid tillverkningen av stärkelse eller som råämne till torr potatisindustri, vilken tillverkat flingor, gryn och fransk potatis.

Detta beslut träder i kraft den 24 april 1991.

Helsingfors den 18 april 1991

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Specialforskare
Esko Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.