673/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Lag om ändring av 9 § lagen om allmänna handlingars offentlighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 § 2 mom. lagen den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/51), sådant det lyder i lag av den 30 april 1987 (472/87), som följer:

9 §

Genom förordning kan stadgas att ett ärende eller en handling skall hemlighållas, om detta påkallas av statens säkerhet eller dess förhållande till främmande makter, försvarets intresse, förebyggande eller beivrande av brott, naturskyddet, säkerställande av statens eller ett självstyrelsesamfunds eller en enskilds affärsverksamhet eller rättegång eller av datasekretess eller ett viktigt personligt intresse för en enskild på själavårdens, hälso- och sjukvårdens, vårdväsendets, fångvårdens, beskattningens eller den offentliga kontrollverksamhetens område.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 33/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 45/90
Stora utsk. bet. 346/90

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.