651/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Lag om ändring av 2 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 kap. 1 § 3 mom. strafflagen,

sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 mars 1983 (321/83), som följer:

2 kap.

Om straffen

1 §

Disciplinstraff för krigsman eller någon annan som lyder under 45 kap. är arrest, utegångsstraff, disciplinbot och varning. Om dessa straff stadgas särskilt. Då ett stadgande i vilket såsom påföljd föreskrivs disciplinstraff tillämpas på någon annan än en person som lyder under 45 kap., skall han dömas till böter i stället för disciplinstraff.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

Regeringens proposition 242/90
Andra lagutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 329/90

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.