646/1991

Utfärdat i Helsingfors den 4 april 1991

Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Masku och Nousis kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Masku kommun överförs till Nousis kommun följande lägenheter, lägenhetsdel och områden:

1) i Humikkala by lägenheterna Sarkala 6:11, Erkinpelto 6:51 och Aulinkallio 6:52 i sin helhet;

2) i Kaituri by lägenheterna Metsämäki 1:4 och Peräpelto 1:5 i sin helhet;

3) i Kajala by hela lägenheten Ketola 1:28;

4) i Kallela by lägenheterna Sarkala II 3:3, Metsämäki II 3:4, Maskunmetsä 4:10, Sarkala III 4:11 och Kalliokoski II 4:12 i sin helhet samt ett skogsskifte som hör till lägenheten Kannisto 4:19;

5) i Kelhoinen by hela lägenheten Inkisvuori 1:3;

6) i Kurittula by hela lägenheten Puistola 7:5;

7) i Lellainen by hela lägenheten Korpimetsä 1:1;

8) i Syväsalo by lägenheterna Puistola III 1:1 och Äijämäki 1:2 i sin helhet; samt

9) inom ovan nämnda lägenheters och lägenhetsdels område belägna allmänna områden.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 4 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.