642/1991

Given i Helsingfors den 5 april 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder

På föredragning av trafikministern ändras 13 § 8 mom. förordningen den 22 september 1989 om avgifter for bilregistercentralens och dess besiktningsställens åtgärder (845/89) som följer:

13 §
Andra avgifter


8. överlämnande av enstaka
uppgifter ur fordonsregistret
a) telefonförfrågan beträffan-
de uppgifter ur fordonsre-
gistret 7,90 mk/min
b) skriftligt given uppgift
(om ett fordon) 5 mk
c) kopia ur fordonsregistrets
statistik 10 mk/blad

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 5 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.