600/1991

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1991

Statsrådets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Sonkajärvi kommun och Kajana stad

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Sonkajärvi kommun överförs till Kajana stad följande lägenhetsdelar och områden:

1) i Lahnasjärvi by, som kameralt hör till Kajana stad, av lägenheten Naaranmäki 19:8 en del som är belägen sydväst om Ruijunpuro och Ruijunlampi samt inom ovan nämnda lägenhetsdels område belägna samfällda områden;

2) i Murtomäki by, som kameralt hör till Kajana stad, en del av lägenheterna Huuhkaja 9:2, Suovasuo 9:10, Mulari 9:12, Leinola 61:2 och Rasinmäki 64 samt expropriationsenheten Valtion rautatie 9:1 och inom ovan nämnda områden belägna samfällda områden.

2 §

Med anledning av de för Murtomäki bys del föreslagna överföringarna börjar den nya gränsen i sagda by vid lägenheten Rasinmäki 64 och det på kommungränsen belägna röset nr 1, varefter den löper mot söder längs de yttre rårna för det område som bildas av nämnda lägenheter med undantag av expropriationsenheten 9:1, över vilken den nya gränsen löper vid de yttre rårna för lägenheterna Suovasuo 9:10 och Mulari 9:12. Den nya kommungränsen återförenar sig med den gamla kommungränsen vid röset nr 14, som är beläget i skärningspunkten mellan lägenheten Suovasuo 9:10 och den gamla kommungränsen.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 27 mars 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.